Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 11, Γλυφάδα
210 898 6347